โครงการ : The STAGE TAOPOON INTERCHANGE

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม    36  ชั้น   1 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ : ถนนประชาราษฏร์สาย 2 แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ: บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด