โครงการ : Casalunar Paradiso

ประเภทโครงการ: คอนโดมิเนียม  19-19-25 ชั้น 3 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ : ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

เจ้าของโครงการ: บริษัท ทรีโอเนส อินดัสเทรียล จำกัด