โครงการ : The Reserve Phahol – Pradipat

ประเภทโครงการ: คอนโดมิเนียม    25 ชั้น    1 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ: ซ.ประดิพัทธ์ 23 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)