โครงการ   : Notting Hill The Exclusive Charoen Krung

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม    8 ชั้น 1 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ  :  เจริญกรุง 93 เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ  :  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)