โครงการ : Escent Ville Chiangmai

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม  8 ชั้น  2 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ : หมู่ 4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด