โครงกา: Escent Nakhonratchasima

ประเภทโครงการ: คอนโดมิเนียม  17-22 ชั้น 2 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ: ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด