โครงการ: The Prodigy เพชรเกษม 62

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม    31-33 ชั้น 2 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ: ถนนเพชรเกษม บางแค กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ: บริษัท จี ดี ที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด