ร่วมสรงน้ำพระ และร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

วันเสาร์ ที่  7 เมษายน  2561  รอบเวลา 14.00 น.    ณ ออฟฟิศสำนักงานใหญ่