โครงการ : The Cabana

ประเภทโครงการ: คอนโดมิเนียม    8 ชั้น 3 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ  :   ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เจ้าของโครงการ  : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)