โครงการ: Notting Hill Sukhumvit-Praksa

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม    35 ชั้น 1 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ  :  ถนนแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าของโครงการ : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)