โครงการ: Notting Hill Laemchabang-Sriracha

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม    36 ชั้น 1 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ  : ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เจ้าของโครงการ : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)