โครงการ : Kensington Leamchabang – Sriracha

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม    8 ชั้น   2 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ: อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เจ้าของโครงการ : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)