โครงการ: Bluphere Pattaya

ประเภทโครงการ: คอนโดมิเนียม  8 ชั้น   1 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ:  นาจอมเทียน 8 จ.ชลบุรี

เจ้าของโครงการ : บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด