โครงการ: Best Western Premier Bayphere Pattaya

ประเภทโครงการ : คอนโดมิเนียม  8 ชั้น   1 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ :  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เจ้าของโครงการ: บริษัท ฮาบิแทท กรุ๊ป จำกัด