โครงการ : Amaranta Residence

ประเภทโครงการ: คอนโดมิเนียม    8 ชั้น   1 อาคาร

ที่ตั้งโครงการ :  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ : อมรันทา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด